O nás

mipaObchodní firma Mipa Habry byla založena panem Miroslavem Panským 26. dubna 1990. Na počátku sám majitel firmy jezdil po okolních městech a obcích se stánkem a prodával v té době nedostatkové drogistické zboží, které nakupoval přímo u výrobců na území celé republiky. Touto činností byl vytvořen základní kapitál, kterým mohl být částečně uhrazen v květnu roku 1991 nákup prodejny Drogerie od Spotřebního družstva Jednota.
Tím začalo podnikání ve vlastním objektu čp. 80 umístěném naproti autobusovému stanovišti v Habrech.

Za vydatné pomoci rodičů, kteří se věnovali prodeji v obchodě, se majitel zaměřil na zásobování podniků čistícími a úklidovými prostředky. Mezi přední odběratele této doby patřily podniky jako například Kaučuk Kralupy nebo Žďas Žďár nad Sázavou.

Drogerie se postupně vypracovala na specializovanou prodejnu autoemailů s nejširším sortimentem v celém kraji. První zaměstnanec byl přijat do firmy v srpnu 1992. Tím se majiteli uvolnily ruce k další činnosti, kterou se stalo balení chemických výrobků, které na trhu chyběly nebo byly stále ještě v omezeném množství. To ovšem časem vyústilo ve skutečnost, že stávající objekt Drogerie již přestal svou velikostí dynamicky se rozvíjející firmě stačit. Z tohoto důvodu byl firmou Mipa Habry v červnu roku 1993 zakoupen objekt čp. 64 na náměstí v Habrech.

Tato rozlehlá budova byla původním vlastníkům vrácena v dezolátním stavu v restituci. Vzhledem ke skutečnosti, že tito lidé již mnoho let žijí mimo Habry, neměli nejmenší zájem do tohoto objektu investovat nemalé prostředky. Na část budovy byl již z důvodu ohrožení chodců padajícím zdivem vydán demoliční příkaz.

V letech 1993 až 2001 došlo za pomoci celé rodiny k rozsáhlé rekonstrukci objektu. Podařilo se dokonce zachránit i část budovy určené k demolici. Při opravách bylo v maximální míře přihlédnuto k historické podobě budovy, přestože nebyla památkově chráněna. Veškeré úpravy byly prováděny s citem, aby byla zachována jedna z dominant náměstí.

Do roku 2006 zde MIPA Habry provozovala 3 prodejny: Hračky – papír, Potraviny a Drogerii. V roce 2006 byly spojeny prodejny Papírnictví a Potraviny a tato část objektu byla pronajata Firmě COOP Havlíčkův Brod, který zde od září 2006 provozuje diskontní prodejnu COOP. V dubnu 2012 byla i poslední prodejna Drogerie pronajata firmě Barvy laky Hostivař, která zde provozuje specializovanou prodejnu Kouzlo barev. V horním patře budovy je sklad a probíhá zde balení chemických výrobků, kterých se na trhu prosazuje se značkou MIPA HABRY stále větší množství.